Logo
Sterke basis leggen in de islamitische opvoeding

Sterke basis leggen in de islamitische opvoeding

  • 14 oktober 2022 -
  • Geschreven door Umm Khubayb

Een sterke basis leggen komt voort uit het begrijpen van de waarheid over onszelf. Ons diepste verlangen is om te begrijpen waar we vandaan komen en het doel waarvoor we zijn gemaakt. Het is dus van vitaal belang dat ouders hun kinderen de islamitische opvoeding meegeven en hen leren wie ze zijn, maar ook waarom ze hier zijn. De waarheid is dat als een kind zijn identiteit niet stevig in islam heeft geworteld, hij het stevig in iets anders zal wortelen. Het is belangrijk dat we kinderen helpen te weten dat een sterke basis leggen één van de belangrijkste factoren zijn voor een sterke identiteit te ontwikkelen.

Het vormen van de identiteit van moslimkinderen

De identiteit van kinderen is enorm belangrijk. Als een kind niet zeker is van zijn identiteit, kan dit later in het leven problemen opleveren. Als volwassenen dienen we onze kinderen te leren dat hun identiteit alleen in hun islamitische achtergrond wordt gevonden. Ook al zal de wereld je proberen te vertellen dat je identiteit in andere dingen ligt. Het doel van de ouder bij het opvoeden van moslimkinderen zou horen te zijn om rechtschapen moslims op te voeden. Om kinderen op te voeden die zullen opgroeien met het aanbidden van Allah ﷻ.

De realiteit is dat veel mensen hoge verwachtingen hebben, die puur gericht zijn op wereldse zaken. Deze doelen zijn vanuit academisch perspectief het bereiken waard en hebben de moslimgemeenschap hard nodig. Ze mogen echter niet voorrang hebben op het primaire doel, namelijk het bereiken van het paradijs. Moslimouders zouden het paradijs als het grootste doel voor hun kinderen horen te wensen.

Een paar gewoontes om moslimkinderen een sterke basis mee te geven

 

1. Taqwa en vroomheid

De eerste gewoontes zijn het hebben van ‘taqwa’ en vroomheid. Vanuit het perspectief van het kind horen de ouders rechtvaardig te zijn. Dan is de vraag; wanneer moet de islamitische opvoeding beginnen? De realiteit is dat opvoeding nog voordat het kind wordt geboren eigenlijk al begint. Een leerling vroeg eens aan zijn leraar over het opvoeden van zijn kind dat toen één jaar oud was. De leraar antwoordde: “Je hebt de boot al gemist, want het begint bij de ouders.”

Ouders die rechtschapen kinderen wensen, horen eerst zelf rechtschapen te zijn; ze horen aan zichzelf te werken, hun relatie met Allah de Verhevene te verbeteren, kennis op te doen etc. Deze gewoonte verwijst niet naar het principe van een goed voorbeeld zijn, maar verwijst naar het principe dat wanneer mensen zelf rechtvaardig zijn. In bijvoorbeeld het verhaal van Al-Khidr en Musa ‘alayhi salaam, herbouwde Al-Khidr de muur van de weeskinderen omdat hun vader een rechtvaardige man was. Sommigen van de vroege geleerden vertelden hun kinderen: “Inderdaad, ik maak Nawafil omwille van jou.”

Ze reciteerden een deel van het volgende vers uit surah Al-Kahf:

أَبُوهُمَا صَالِحًا

En hun vader was een rechtschapen man… (18:82)

Ouders horen ervoor te zorgen dat hun eigen aqidah intact is; ze horen een nauwe relatie te hebben met Allah en hun aqidah in praktijk brengen. Het is niet genoeg om de academische details te weten, maar de aqidah moet ook worden nageleefd. Om een voorbeeld te noemen; moslims die de fundamenten van tawhid kennen, weten dat één van Allah’s namen ‘Ar Razzaq’ is; De Voorzienende, De onderhouder. Daarom is het belangrijk dat we onze voorzieningen zoeken via halal bronnen en de uitkomst overlaten aan Allah subhana wa ta’ala.

 

2. Smeekbeden (du’a)

Het is het wapen voor elke moslim. Het is het recht van de kinderen dat hun ouders voor hen smeekbeden verrichten, zelfs als ze nog ongeboren zijn. Er is geen mooiere smeekbede die ons werd geschonken dan deze:

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

“Onze Heer! Schenk ons ​​van onze vrouwen en onze nakomelingen die de troost van onze ogen zullen zijn.” (Surah Al-Furqan 25:74)

Dit was de weg van de profeten. We zien Profeet Zakariya ‘alayhi salam bidden;

هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“O mijn Heer! Schenk mij van U een goed nageslacht. U bent inderdaad de Alhorende van de aanroeping.” (Surah Ali ‘Imran 3:38)

Dus ouders dienen oprechte smeekbedes te verrichten om bi idhn-il-lah rechtschapen kinderen te krijgen. Een du’a die uit de grond van het hart komt, met zekerheid dat onze du’a verhoord zal worden. Bij het doen van smeekbedes voor rechtschapen kinderen, zou de smeekbede niet alleen moeten gaan over het nemen van de Qur’an of Sunnah en het ritueel simpelweg herhalen. Het gaat over nadenken wat deze ad’iyah inhoudt en deze vanuit het hart zeggen om de ziel te raken.

3. Zelf een voorbeeld zijn

Het is het recht van elk moslimkind dat zijn ouders een goed voorbeeld zijn. Taqwa en karakter spelen een grote rol bij de opvoeding van onze kinderen. Je kunt niet wegkomen door kinderen te vertellen dat ze sommige dingen moeten doen of laten, terwijl je het zelf niet doet of laat als ouder.

Als de moeder schaamte kent, de hijab draagt, zachtaardig is en zich inspant om Allah ﷻ te aanbidden, dan zullen onze kinderen dat als voorbeeld kunnen nemen. Hoe zit het dan met een moeder die constant schreeuwt en slaat? Zullen haar kinderen dan niet haar voorbeeld (bewust of onbewust) volgen? En als een moeder haar woede bedwingt, zullen de kinderen ook zo in sha’Allah handelen.

Als de ouders niet vriendelijk zijn jegens anders, zullen de kinderen dat waarschijnlijk ook niet zijn. Vaak leren ouders hun kinderen liegen. Als er iemand bijvoorbeeld aan de voordeur belt en de ouder thuis is en niet open wil doen, zegt hij tegen zijn kind: “Zeg tegen die persoon dat ik niet thuis ben.” Ze hebben net hun kind geleerd hoe te liegen. De moeder kan de kinderen vertellen dat ze bepaalde dingen voor hun vader dienen te verbergen, en dat leert ze ook hoe ze moeten liegen. Ouders horen zelf de best mogelijke karakter te ontwikkelen, omdat karakter iets is dat meestal door voorbeelden kan worden aangeleerd.

De Profeet ﷺ vatte de islam samen als een religie met een goed karakter. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah zei ﷺ: “Ik ben slechts gestuurd om de goede karaktereigenschappen te perfectioneren.” (Al-Bukhari en Sahih verklaard door al-Albani)

4. Hechting en verbinding

Het is het recht van de kinderen om bemind te worden. Dit begint met het geven van borstvoeding aan je kind. Wij als moeders dienen onze kinderen dicht bij ons te houden en fysiek contact te onderhouden. Wetenschappelijk is bewezen dat de eerste vijf jaar de meest cruciale jaren zijn bij het vormen van de toekomstige persoonlijkheid van je kind.

De meeste problemen van tieners komen uit de vroege kinderjaren; daarom hebben kinderen vanaf de eerste jaren van hun kindertijd liefde nodig om een ​​stabiel leven voor de boeg te hebben. Wanneer we spreken over “losbandige tieners” dan spreken we eigenlijk over tieners die van kleins af aan geen goede hechting of vertrouwensband hebben gehad met de ouder.

Het begeleiden van onze kinderen dient zo liefdevol mogelijk te gebeuren. Er dient quality time en persoonlijke aandacht aan hen worden besteed. Ontwikkel een goede communicatie met hen, maar niet slechts voor een korte tijd. Sta oprecht open voor mooie, fascinerende gesprekken om een effectieve en gezonde ouder-kindrelatie te ontwikkelen.

 

5. Educatie

We kunnen het beste profiteren van hun geheugen in hun vroege jaren en hen (indien mogelijk) betrekken bij het leren van de Qur’an. Welke grotere gunst kunnen ouders hun kinderen geven dan de kennis van de Qur’an? Dit dient op een liefdevolle manier te gebeuren zonder het met geweld en angst aan te leren.

In het dagelijks leven kun je je kinderen over de islam leren. Dit kun je heel breed uitpakken. Denk aan diverse topics als liefde jegens Allah, verantwoordelijkheden die we hebben, het bezitten van een goed karakter, schaamte en kuisheid. Ouders horen zoveel mogelijk te proberen om ideale islamitische huizen te beheren waar de kinderen gemakkelijk toegang krijgen tot islamitische kennis, zoals boeken waar ze zelf in kunnen duiken.

Toen de Profeet ﷺ zei dat het zoeken naar kennis verplicht is voor elke moslim, bedoelde de Profeet ﷺ specifiek de islamitische kennis. Het opdoen van andere kennis is uiteraard ook nuttig; men zou het niet anders moeten zien, maar islamitische kennis is de belangrijkste. Hier kun je vanaf een vroeg stadia aan beginnen, zodat je een sterke basis legt waarop het leven van je kind in het algemeen is gebouwd.

 

Visualiseer de islamitische opvoeding

Het is erg belangrijk voor ouders om te visualiseren hoe ze in deze schaal passen en deze voorbeelden na te bootsen. Alvorens deze gewoonten in praktijk te brengen. We zouden als ouders eerst aan ons zelf moeten werken en rekening houden met de volgende generatie; zijn wijzelf vrome ouders? Hebben we voor hen een positieve omgeving gecreëerd waarin een rechtschapen kind kan worden opgevoed?

Moge Allah ﷻ alle (toekomstige) ouders geduld en kracht schenken om rechtschapen kinderen op te voeden. Ameen.

divider
divider
WAAR WE HEEL TROTS OP ZIJN

Onze cijfers

20.187
Volgers op Facebook
8000+
Tevreden ouders gingen je al voor
4,9/5
Gemiddelde beoordeling
divider