Logo
Hoe de Islam implementeren in het leven van je kinderen?

Hoe de Islam implementeren in het leven van je kinderen?

  • 26 mei 2021 -
  • Geschreven door Umm Khubayb

Bismillah ir-rahman ir-rahim,

Kinderen zijn een geschenk van Allah en daarom is het belangrijk om je verantwoordelijkheden te kennen.  Allah zegt in de Qur’an: “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde toe. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke nakomelingen aan wie Hij wil, en Hij schenkt mannelijke nakomelingen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hen zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen. En Hij maakt wie Hij wil onvruchtbaar. Waarlijk, Hij is Alwetend, Almachtig.” [as-Shoeraa 49-50.]. Wees hiervan bewust dat je kind een zegening van Allah is en dat je daarom je best moet doen om je kind te begeleiden in het Islamitische geloof.

Er zijn verschillende manieren om als ouder-zijnde de Islam te implementeren in het leven van je kind.

Ten eerste is het belangrijk dat je als ouder Allah continu vraagt om leiding voor uw kinderen, maar ook voor jezelf. Alleen Allah kan iemand leiden op het rechte pad. Allah zegt in de Qur’an: Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt niet leiden. Maar Allah leidt wie Hij wil, en Hij kent degene die Leiding volgen het best.” (al-Qasas, 56). Vraag daarom Allah om je kind(eren) te leiden.

Ten tweede is het belangrijk om een band proberen te creëren tussen je kind en Allah. Laat je kind weten dat Allah er altijd is en dat je kind altijd met Allah kan praten, bijvoorbeeld door middel van een du’a. Door dit duidelijk te maken aan je kind, zal hij of zij zich bewust worden van het feit dat Allah er altijd is en dat jouw kind zich altijd naar Hem kan wenden. Ten derde kun je samen met je kind een schema maken waarin jij samen met je kind verschillende smeekbedes kan leren die je op een dagelijkse basis kan gebruiken. Door je kind hierin mee te nemen hij of zij hieraan gewend raken en dit zelf ook gaan toepassen bij verschillende handelingen zoals bijvoorbeeld na het niezen, voor het eerste hapje en bij het slapen gaan.

Ten vierde is het handig om met je kind de vijf zuilen van de Islam door te nemen en uit te leggen. De vijf zuilen vormen namelijk de basis van het geloof en zijn dus erg belangrijk. Om je kind dit aan te leren kun je verschillende Islamitische kinderboekjes raadplegen die hier diep op in gaan.

Tenslotte is het erg belangrijk dat je als ouder een voorbeeldfiguur bent voor je kind. Kinderen leren o.a. door te observeren en het geobserveerde gedrag na te doen. Neem je zoon of dochter een keer mee naar de moskee en laat hem of haar daar even op onderzoek uit gaan wat daar precies gebeurt. Als je het dagelijkse gebed wilt verrichten laat je kind dan in dezelfde ruimte zijn en vraag hem of haar of zij met mama of papa mee wilt bidden. Zo zullen deze Islamitische handelingen bekend worden bij je kind.

divider
divider
WAAR WE HEEL TROTS OP ZIJN

Onze cijfers

20.187
Volgers op Facebook
8000+
Tevreden ouders gingen je al voor
4,9/5
Gemiddelde beoordeling
divider