menu

Missie en visie

Moslim Kids Entertainment is in het leven geroepen om een alternatief te bieden binnen het huidige aanbod van Nederlandstalig islamitisch kindermateriaal. Ons doel is om pedagogisch en islamitisch verantwoorde producten te ontwikkelen. Hierbij proberen wij in te spelen op de leefwereld van het kind en hen daarnaast de islamitische normen en waarden mee te geven.

Tevens proberen wij ouders/verzorgers te ondersteunen in het versterken van de islamitische identiteit van het kind, want de opvoeding van een kind brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Dit doen wij onder andere door opvoedadviezen te geven, maar ook door in onze leesboeken de gebruikte bronnen te vermelden en islamitische termen van een duidelijke uitleg te voorzien. Daarnaast schenken wij extra veel aandacht aan de Arabische taal. Alle Arabische woorden zijn getranscribeerd voor een zo juist mogelijke uitspraak.

Met een team van pedagogen, professionele illustratoren, vormgevers en auteurs werken wij aan het bieden van een hoge productkwaliteit en prachtige kleurrijke illustraties voor extra lees- en kijkplezier.