Name

Hoe de islam te implemeteren in het leven van uw kinderen.

  • Geschreven door Sabrine|
  • 24 maart 2021
Hoe de islam te implemeteren in het leven van uw kinderen.

Bismillah ir-rahman ir-rahim,

In een druk, dynamisch leven waar u als ouder veel verschillende verantwoordelijkheden kent kan het soms lastig zijn om uw kind het nodige mee te geven van de islamitische geloofsleer. Het implementeren van de islam in het leven van uw kind is erg belangrijk. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u als ouder zoveel mogelijk probeert om de juiste islamitische geloofsleer aan te leren. Door uw kind van kleins af aan hier al mee bekend te maken, zal het voor uw kind vanzelfsprekend worden.

Kinderen zijn een geschenk van Allah en daarom is het belangrijk om uw verantwoordelijkheden te kennen.  Allah zegt in de Qur’an: “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde toe. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke nakomelingen aan wie Hij wil, en Hij schenkt mannelijke nakomelingen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hen zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen. En Hij maakt wie Hij wil onvruchtbaar. Waarlijk, Hij is Alwetend, Almachtig.” [as-Shoeraa 49-50.]. Wees hiervan bewust dat uw kind een zegening van Allah is en dat u daarom uw best moet doen om uw kind te begeleiden in het islamitische geloof.

Er zijn verschillende manieren om als ouder-zijnde de islam te implementeren in het leven van uw kind.

Ten eerste is het belangrijk dat u als ouder Allah continu vraagt om leiding voor uw kinderen, maar ook voor uzelf. Alleen Allah kan iemand leiden op het rechte pad. Allah zegt in de Qur’an: Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt niet leiden. Maar Allah leidt wie Hij wil,
en Hij kent degene die Leiding volgen het best.” (al-Qasas, 56). Vraag daarom Allah om uw kind(eren) te leiden.

Ten tweede is het belangrijk om een band proberen te creëren tussen uw kind en Allah. Laat uw kind weten dat Allah er altijd is en dat uw kind altijd met Allah kan praten, bijvoorbeeld door middel van een du’a. Door dit duidelijk te maken aan uw kind, zal hij of zij zich bewust worden van het feit dat Allah er altijd is en dat uw kind zich altijd naar Hem kan wenden. Ten derde kunt u samen met uw kind een schema maken waarin u samen met uw kind verschillende smeekbedes kan leren die u op een dagelijkse basis kan gebruiken. Door uw kind hierin mee te nemen zal uw kind hieraan gewend raken en dit zelf ook gaan toepassen bij verschillende handelingen zoals bijvoorbeeld na het niezen, voor het eerste hapje en bij het slapen gaan.

Ten vierde is het handig om met uw kind de vijf zuilen van de islam door te nemen en uit te leggen. De vijf zuilen vormen namelijk de basis van het geloof en zijn dus erg belangrijk. Om uw kind dit aan te leren kunt u verschillende islamitische kinderboekjes raadplegen die hier diep op in gaan.

Tenslotte is het erg belangrijk dat u als ouder een voorbeeldfiguur bent voor uw kind. Kinderen leren o.a. door te observeren en het geobserveerde gedrag na te doen. Neem uw zoon of dochter een keer mee naar de moskee en laat hem of haar daar even op onderzoek uit gaan wat daar precies gebeurt. Als u het dagelijkse gebed wilt verrichten laat uw kind dan in dezelfde ruimte zijn en vraag hem of haar of zij met mama of papa mee wilt bidden. Zo zullen deze islamitische handelingen bekend worden bij uw kind.